TTTĐ – Năm 2021, tỉnh Quảng Nam dự kiến kế hoạch triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

Mới đây, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty STO dừng thực hiện giai đoạn 3 dự án nhà ở thu nhập thấp (Ảnh: Ngọc Long)
Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở Điện Bàn của Công ty STO sau nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thiện (Ảnh: Ngọc Long)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 với tổng diện tích đất phát triển dự án nhà ở khoảng 787 ha/100 dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư, sau khi UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư, các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án, làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án Hera Complex Reverside của Công ty Bách Đạt An
Dự án khu đô thị Hera Complex Reverside của Công ty Bách Đạt An sau nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thiện pháp lý

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, xem xét từng dự án cụ thể, đảm bảo phù hợp với định hướng, chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, tuân thủ quy hoạch được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm về quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất lúa theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trong đó, lưu ý công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xác định quy mô, tính chất dự án, chỉ tiêu, tỷ lệ đất ở, hình thức nhà ở và các quy định về nhà ở, kinh doanh bất động sản, pháp luật về đầu tư đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, các sở ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 để trình HĐND tỉnh xem xét.

Dự kiến danh mục 100 dự án nhà ở được tỉnh Quảng Nam phê duyệt năm 2021

Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021
Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021
Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021
Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021
Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021
Liên quan đến các dự án bất động sản thương mại trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam khuyến cáo: Các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn Quảng Nam khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng nêu trên.

Hà My

Trả lời