Tag Archives: xây dựng đô thị

Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021

TTTĐ – Năm 2021, tỉnh Quảng Nam dự kiến kế hoạch triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở Điện Bàn …